Stoorila

Tarinoita visuaalisuudesta

Somemarkkinointia vai sisältömarkkinointia?

Usein huomaan, että sosiaalisesta mediasta ja sisältömarkkinoinnista puhutaan kuin samasta asiasta. Ja kyllähän some on vahvasti sidoksissa sisältömarkkinointiin. Näissä on kuitenkin myös eroja, joista alla pari omaa poimintaa. 

 

Näkökulma sisältöön 

Sosiaalisessa mediassa keskitytään tekemään sisältöä eri kanaviin. Ja samaan aikaan syntyy vuorovaikutusta ja reaktioita kanavan sisällä. Tavoitteena on useimmiten yleisön tavoittaminen, asiakaspalvelu ja asiakkaiden kuuntelu. 

Sisältömarkkinoija taas tekee sisällön yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Hän keskittyy luomaan tarinoita osaamisestaan ja arvoistaan. Hän voi myös kertoa hyödyllisiä vinkkejä tai tuottaa viihdyttävää sisältöä. Hän informoi, opettaa tai viihdyttää asiakkaita, useimmiten yrityksen omissa kanavissa. Sisältömarkkinoija suunnittelee sisällöt tukemaan asiakkaan ostopolkua. Näiden sisältöjen leviämiseen tarvitaan kuitenkin sosiaalista mediaa. 

 

Tavoitteellista sisältöä

On luonnollinen polku aloittaa sosisaalisesta mediasta, opetella vuorovaikutusta ja sisällön julkaisemista. Sisällön julkaiseminen on nopeaa ja suhteellisen helppoa. Kun sisällön tekeminen muuttuu tavoitteellisemmaksi ja liiketoimintaa tukevaksi, astuu sisältömarkkinoija kuvioon. Sisältömarkkinoija suunnittelee ja tekee sisällöt, joiden avulla asiakkaat alkavat luottamaan brändiin pitkällä tähtäimellä. Myös asiakkaan ostopolun tukeminen onnistuu paremmin tavoitteellisella sisällöllä. 

Sekä sosiaalista mediaa että sisältömarkkinointia tarvitaan, jos haluaa saada sisällöstä tehoja irti. Molemmat tähtäävät saamaan aikaan myyntiä. Parhaassa tapauksessa ne täydentävät toisiaan.  Haasteena sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä on varmasti ajan löytyminen sisällön tavoitteelliseen suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen.  

Monella suomalaisella yrityksellä sisältömarkkinointi on vielä kokeiluasteella. Eikä etukäteen kukaan voi 100% sanoa mikä toimii ja mikä ei. Oikean suunnan tekemiselle saa kuitenkin siitä, että tunnetaan kohderyhmä ja miten he käyttäytyvät verkossa. Tämän näkemyksen päälle rakennetaan tavoitteista, sisältösuunnitelmista ja kanavista koostuva kokonaisuus. Mikäli tähän ei löydy aikaa, Stoorilan markkinoinnin ammattilainen auttaa mieluusti tekemään työn.

Mitä ajatuksia sinulla heräsi sisältömarkkinoinnista?