Stoorila

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ

Tmi Stoorila

Y-tunnus 2681672-9

Vinssikuja 6

90460 Oulunsalo

Nettisivu, jota rekisteriseloste koskee, on www.stoorila.fi

 

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ

Tanja Lipponen

Vinssikuja 6

90460 Oulunsalo

tanja@stoorila.fi

 

REKISTERIT

Asiakasrekisteri

Yhteystietorekisterit paperisina ja/tai sähköisinä, sisältäen sopimukset, laskutus ja sähköpostit

Valokuva-arkistot

Kuva-arkisto sisältäen Tanja Lipposen ottamat valokuvat. Valokuvia suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa/tarjouksessa.

 

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella henkilötietoina kerätään etu- ja sukunimi, sekä sähköpostiosoite.

Asiakkailta kerätään lisäksi postiosoite ja puhelinnumero sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Paremman palvelukokemuksen mahdollistamiseksi voidaan Asiakkaalta (myös palveluista kiinnostuneilta ja yhteyttä ottavilta henkilöiltä) kerätä muuta tietoa, joka liittyy kuvaukseen sekä Yrityksen palveluihin. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi kuvauksessa mukana olevien henkilöiden nimet ja kuvaustoiveet.

 

MITEN TIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötiedot Asiakkaalta ja palveluista kiinnostuneilta henkilöltä saadaan henkilöltä itseltään. Henkilö luovuttaa tietonsa Yritykselle nettisivuston lomakkeella jätetyillä viesteillä, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta. Henkilö luovuttaa tietoja myös sopimuksen ja asiakastapaamisten kautta. Sähköpostirekisterin hallintaan käytetään Mail -ohjelmaa sekä Ropo Capital laskutusohjelmaa. Google Analytics kerää lisäksi kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivusto voi käyttää evästeitä. Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostin kautta tapahtuvassa jälleenmarkkinoinnissa käytetään myös henkilötietoja. 

 

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakaspalveluun ja palvelujen toteuttamiseen. Lisäksi rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, laskutukseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen. Henkilötietoja käytetään myös Yrityksen oman yritystoiminnan kehittämiseen.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakaspalvelun takaamiseksi ja ne tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen. Asiakasrekisteriä tarkastetaan vuosittain. 

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakkaan halutessa saada nähdä tiedot, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Yrityksen on myös muutettava puutteelliset tai virheelliset tiedot asianmukaisiksi, tai jos siihen ei löydy perustetta, on Yrityksen osoitettava Asiakkaalle perusteltu syy. Kuvarekisteri noudattaa kuitenkin Suomen tekijänoikeuslakia. 

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä. Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyä tietoa ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä.